Tiesitkö, että voit saada käyttöösi täysin uudet hoivatilat ilman suuria investointeja? Me Sievi Hyvinvointitiloilla rakennamme kaikki hoivatilat, ja muut hyvinvointitilat, vuokramallilla ja tämä on palveluntarjoajalle riskitön tapa rakennuttaa. Tässä blogitekstissä kerromme, mitä se tarkoittaa käytännössä.

Kun hoivarakentaminen toteutetaan vuokramallilla, hoivapalvelun tuottaja tulee tiloihin käyttäjäksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Tilat hän saa käyttöönsä “Avaimet käteen” -periaatteella.

Vuokramallilla toteutetuissa hoivatiloissa kokonaisuus sisältää kaikki rakennuttamiseen liittyvät tehtävät tontin hausta suunnitteluun, rakentamiseen, rahoituksen järjestämiseen ja valmiin kohteen luovutukseen.

Miksi kannattaa rakennuttaa hoivakoti vuokramallilla?

Uusien palvelukiinteistöjen ja erityisasumisen tilojen järjestäminen vuokramallilla on joustava valinta. Malli sopii niin yksityisille palveluntuottajille, julkiselle sektorille kuin kolmannen sektorin yhdistyksille ja säätiöille. Jos vuokraaja on kunta, se voi päättää, tuottaako se tiloissa tarjottavan palvelun itse vai ulkoistaako hoivapalvelun ulkopuoliselle palveluntuottajalle.

Tilat, sen toiminnallisuudet, kiintokalusteet, varusteet sekä pintamateriaalit suunnitellaan palveluntuottajan toiveiden mukaan. Sisustussuunnittelun, yhdessä asiakkaan kanssa, hoitaa sisustussuunnittelija. Palveluntuottaja saa mieleiset ja omaan toimintaan sopivat tilat riskittömästi, sovittuun vuokrahintaan, ja ennalta sovitussa aikataulussa.

Kaikki ratkaisut suunnitellaan palvelutarpeen näkökulmasta ja tiloista tehdään yksilölliset vuokralaisen toiveiden mukaan, piha-alueita myöten. Tilat saa siis räätälöitynä itselleen sopiviksi, oman näköisiksi, ilman suuria, erillisiä investointeja.

Palveluntuottaja voi keskittyä omaan ydinosaamiseensa, kun tilojen rakentaminen hoituu luotettavien ammattilaisten toimesta. Tilaaja saa toki niin halutessaan osallistua projektiin niin paljon kuin haluaa ja olla mukana suunnittelussa.

Vuokramalli pähkinänkuoressa

  • Ei suuria investointeja.
  • Käyttäjä saa vaikuttaa lopputulokseen niin paljon kuin haluaa.
  • Tilat käyttöön avaimet käteen -mallilla.
  • Huoltotyöt ovat kiinteistön omistajan vastuulla.
  • Hyvinvointitiloihin erikoistunut rakennusliike ottaa huomioon kaikki erityistarpeet.

Miksi se on riskitöntä?

Etenkin julkisen sektorin projektinjohtourakoita leimaavat arvaamattomat kustannusylitykset, eikä varattu määräraha aina riitäkään hankkeen loppuun viemiseen. Lisäksi perinteiset investointimallit vaativat julkiselta taholta mittavaa panostusta rakennuttamiseen ja rakentamisen ohjaamiseen.

Kun vuokramallia verrataan aiempaan toteutusmalliin, puhutaan aivan toisenlaisesta maailmasta. Vuokratiloissa hoivapalvelun tuottaja on puhtaasti käyttäjän ja vuokralaisen roolissa. Tällöin vastuu rakennuksen peruskorjauksista koko sen elinkaaren ajan on kiinteistön omistajalla.

Vuokramalli on turvallinen ja helppo ratkaisu verrattuna kuntien käyttämään perinteiseen projektinjohtourakointiin. Perinteisessä mallissa kun tilaaja vastaa kaikista rakennuttamisen osa-alueista itse.

Vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralaisella ei ole velvoitteita kiinteistöön

Avaimet käteen -toimintamalli mahdollistaa sen, että pääomia ei ole sidottuna seiniin ja kiinteistöihin, vaan raha voidaan ohjata esimerkiksi palveluiden kehittämiseen.

Vuokrasopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi vuokrakauden jälkeisistä optiovuosista, eli siitä, miten käyttäjällä on mahdollista jatkaa kiinteistön käyttöä vuokrakauden jälkeen. Vuokrakauden päätyttyä käyttäjällä ei ole vastuita ja velvoitteita kiinteistön jäännösarvosta tai myöhemmästä käytöstä. Ne ovat kiinteistön omistajan vastuulla olevia asioita.

Hoivapalveluiden joustava järjestäminen

Hyvinvointitilojen toteuttaminen vuokraamalla mahdollistaa myös joustavan tavan järjestää kuntien hoivapalvelut.

Vuokratuissa tiloissa kunta voi itse tuottaa palveluita, mutta vaihtoehtoisesti palvelun voi tuottaa yksityinen tai kolmannen sektorin palveluntuottaja. Palvelutuotannossa voi olla vuokrakauden aikana erilaisia malleja. Palvelujen tuottaminen ja hoidon järjestäminen on täysin julkisen sektorin päätettävissä. Kun kiinteistö on kunnan tai kuntayhtymän hallinnassa, voidaan palvelut kilpailuttaa määräajoin vuokrakauden aikana.

Kunnalle lisähyötyjä tuo se, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan täysin valmiiksi, eikä uusi hanke näin sido lainkaan tulevan käyttäjän resursseja. Kunnalla ei ole myöskään projektivastuita hankkeen toteuttamisessa.

Sievi Hyvinvointitilat on hoivatilojen asiantuntija

Me Sievi Hyvinvointitiloilla olemme hoivarakentamisen kokeneita asiantuntijoita. Rakennamme vuokraamamme tilat huolellisesti varmistaen, ettei ongelmia synny vuokrakauden aikana.

Toteuttamassamme vuokramallissa käyttäjä pääsee vaikuttamaan jo alkuvaiheessa tilan suunnitteluun. Oma arkkitehtimme määrittelee yhdessä käyttäjän kanssa rakennuksen laajuuden ja toiminnallisuuden käyttäjän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Ratkaisut räätälöidään aina yksilöllisesti, rakennuskohteen sijainti ja käyttäjäryhmän erityispiirteet huomioiden.

Olemme hoivaan erikoistunut hankekehittäjä ja rakennusliike. Erikoistumisen myötä ymmärrämme syvällisesti eri hoivasegmenttien sekä palveluntuottajien erityistarpeet ja vaatimukset. Sen lisäksi, että hyvinvointitilahankkeisiin liittyy erityisiä toiminnallisia vaatimuksia, suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida vaativien rakennushankkeiden viranomaismääräykset.

Hoivarakentamisen ohjeet ja määräykset eivät tule erikoisrakentajalle yllätyksenä. Konseptimme on koeponnistettu, hyvin suunniteltu ja tehokas toteuttaa. Meiltä saa turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat, jotka vastaavat käyttötarkoitukseen koko sovitun vuokra-ajan.

Kotimainen Sievi Hyvinvointitilat Oy tarjoaa vuokrattavia hyvinvointitiloja, joissa tilaajan ei tarvitse investoida käyttämiinsä tiloihin. Toteutamme toimitilat sekä palveluasumiseen että päivä- ja ryhmäkotien tarpeisiin vaivattomasti yhdellä sopimuksella. Sievi Hyvinvointitilojen tavoitteena on lisätä ihmisten elämänlaatua ja onnellisuutta ratkaisemalla erityisasumisen ja hoivan tarpeita hallitusti ja turvallisesti, kestäviä arvoja noudattaen.

Jos kiinnostuit hoivarakentamisesta vuokramallilla, varaa aika keskustelulle!