Kuvituskuva, Canva

 

Suomessa kasvaa tarve laadukkaille hoivapalveluille. Hoivarakentaminen nousee tärkeäksi ratkaisuksi vastata tähän kasvavaan tarpeeseen. Vaikka korkotaso saattaa tällä hetkellä olla normaalia korkeampi, niin hoivarakentamisen ytimessä on tarjota palvelua kaipaaville ihmisille ajantasaiset ja viihtyisät tilat, joiden avulla voimme vastata hoivapalvelua tarvitsevan väestön tarpeisiin. Kokosimme tähän muutaman syyn, miksi hoivarakentamisen lykkääminen saattaa tulla kalliimmaksi kuin uusiin tiloihin investointi nyt, korkeamman korkotason aikaan.

Väliaikaiset sijoitukset eivät ole ratkaisu

Väliaikaiset sijoitukset voivat olla kaikkein huonoin ratkaisu hoivapalvelua tarvitseville. Tiloja ei saa päästää niin huonoon kuntoon, että laadukkaan hoidon tarjonta olisi mahdotonta. Jos tilat eivät täytä tämän päivän kriteerejä, voi seurauksena olla väliaikainen majoitustarve, joka muodostaa hoivapalvelua tarvitseville sekä hoivahenkilökunnalle painajaisen.

Väliaikaiset tilat voivat vaikuttaa merkittävästi hoivapalveluiden laatuun ja potilaiden hyvinvointiin. Ne eivät vastaa asianmukaisesti hoivatarpeeseen, ja tiloista puuttuu usein tarvittavat varustelut ja mukavuudet. Laadukkaan hoivan tarjoaminen vaatii tarkoin suunniteltuja tiloja, jotka vastaavat potilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Väliaikainen majoittuminen voi myös aiheuttaa hoivahenkilökunnalle ylimääräisiä haasteita ja stressiä. Puutteelliset tilat voivat vaikeuttaa arkipäivän työskentelyä ja hoitotyön suorittamista parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä puolestaan heijastuu suoraan hoidon laatuun ja potilaiden ja henkilökunnan tyytyväisyyteen.

Ammattimaisen hoivarakentajan tehtävänä on varmistaa, että hoivapalvelua tarvitsevat ihmiset saavat laadukasta hoitoa turvallisissa ja viihtyisissä tiloissa. Väliaikaiset sijoitukset eivät ole vain epäkäytännöllisiä, vaan ne voivat myös vaarantaa ihmisten hyvinvoinnin. Siksi on ensiarvoisen tärkeää investoida ajoissa pitkäaikaiseen hoivarakentamiseen, joka täyttää korkeat laatuvaatimukset ja tarjoaa hoivapalvelua tarvitseville ihmisille arvokkaan ympäristön elämän eri vaiheissa.

Pitkän aikavälin sijoitus

Vaikka korkotaso voi olla nyt tavanomaista korkeampi, hoivarakentaminen edustaa erinomaista pitkän aikavälin sijoitusta. Rakennuksen arvo kasvaa ajan myötä, ja hoivapalveluiden jatkuva kysyntä tarjoaa vakaan tulovirran pitkällä tähtäimellä. Tämä tekee hoivarakentamisesta houkuttelevan vaihtoehdon sijoittajille, jotka etsivät kestävää arvonnousua.

Hoivarakennusten arvo ei rajoitu pelkästään taloudelliseen näkökulmaan. Ne ovat investointi ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen, mikä tekee niistä merkittävän osan kestävää kehitystä yhteiskunnassa. Laadukkaat hoivarakennukset tarjoavat turvallisen ja viihtyisän ympäristön ikääntyville ja muunlaista hoivapalveluita tarvitseville ihmisille.

Sijoittajille hoivarakentaminen tarjoaa mahdollisuuden osallistua kasvavaan hoivapalveluiden markkinaan samalla kun tuottaa pitkäaikaista arvoa. Vakaa tulovirta ja kysynnän jatkuminen tekevät hoivarakentamisesta houkuttelevan vaihtoehdon, vaikka korkotaso olisikin korkea.

Hoivatilarakennusyrityksen tehtävänä on luoda tiloja, jotka vastaavat korkeimpia laatuvaatimuksia ja tarjoavat pitkäaikaista arvoa niin asukkaille kuin sijoittajillekin.

Valtion tuki ja kannusteet

Valtion tuki ja julkisen puolen säästötavoitteet toimivat merkittävinä kannustimina hoivarakentamiselle. Nykyisin hyvinvointialueet ohjaavat kuntia ja kaupunkeja kohti säästötoimenpiteitä, mikä avaa ovia yritystoiminnalle, erityisesti hoivatilarakennuksille. Yksityistämällä hoivapalveluitaan, kunnat ja kaupungit tavoittelevat säästötavoitteitaan, ja nämä toimenpiteet voivat lieventää korkokustannusten vaikutusta, tehdä hoivarakentamisesta taloudellisesti houkuttelevamman ja kannustaa investointeja tärkeällä hoiva-alalla.

Valtion tuki voi sisältää verohelpotuksia, taloudellisia kannusteita ja muita tukitoimenpiteitä, jotka edistävät hoivarakentamista. Näillä kannustimilla valtio pyrkii tukemaan ikääntyvän väestön tarpeisiin vastaamista ja edistämään hoivapalveluiden laadukasta tarjontaa.

Julkisen puolen säästötavoitteet voivat toimia katalysaattorina yksityisen sektorin osallistumiselle hoivarakentamiseen. Yritykset voivat tarjota tehokkaita ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka auttavat kuntia saavuttamaan säästötavoitteensa ilman, että hoivapalveluiden laatu heikkenee. Tämä synnyttää win-win-tilanteen, missä sekä julkinen puoli että yritykset hyötyvät toisistaan.

Hoivatilarakennusyrityksen näkökulmasta valtion tuki ja julkisen puolen säästötavoitteet tarjoavat mahdollisuuden osallistua yhteiskunnalliseen kehitykseen samalla, kun ne tekevät hoivarakentamisesta houkuttelevamman ja entistäkin kestävämmän vaihtoehdon. Tämä kannustaa alan yrityksiä investoimaan ja kehittämään hoivapalveluita vastaamaan entistä paremmin väestön kasvavaan hoivatarpeeseen.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Hoivarakentaminen voi edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta. Huolellisesti suunnitellut ja rakennetut hoivarakennukset voivat sekä vähentää niiden kiinteitä kuluja että keventää yhteiskunnan taakkaa tarjoamalla tehokkaita hoivapalveluita samalla vähentäen ympäristövaikutuksia.

Yhteenvetona hoivarakentaminen tarjoaa mahdollisuuden luoda pitkäaikaista ja vakaata arvoa, joka voi kompensoida korkeampaa korkotasoa. Tämä näkökulma kannattaa ottaa huomioon päätettäessä hoivarakentamisen investoinnista – sijoitus ei ole vain tuottoa omistajalle, vaan myös vastuullinen panostus parempaan ikääntymiseen ja yhteiskuntamme tulevaisuuteen.