Päiväkodin tulisi tarjota lapsille ja työntekijöille viihtyisät ja turvalliset tilat. Hyvin suunniteltuun päiväkotiin vanhemmat voivat tuodan lapsensa huolehtimatta esimerkiksi sisäilman laadusta tai leikkialueen turvallisuudesta.

Ensimmäinen askel turvallisen ja terveellisen päiväkodin rakentamiseen on, että rakennuttaja tuntee alakohtaiset määräykset. Mutta laadukas päiväkotirakentaminen ei jää siihen, vaan tarjoaa tilat, jotka on suunniteltu aidosti lasten hyvinvointia silmällä pitäen.

Turvallisesti sisällä ja ulkona

Kun päiväkodille rakennetaan uusia tiloja, suunnittelun keskiössä tulisi olla niiden käyttäjät, eli lapset ja työntekijät. Tilojen tulee olla viihtyisät, ja nykyaikaisessa päiväkotitilojen suunnittelussa panostetaankin kodinomaisuuteen.

Rakentamisen keskiössä ovat myös tilojen turvallisuus ja terveellisyys, mikä koostuu muustakin kuin itse rakennuksesta. Se koskee sisätilojen lisäksi myös ulkotiloja.

Turvallisuudessa tulee esimerkiksi huomioida saattoliikenne; lapsiaan tuovat ja hakevat vanhemmat. Hyvällä suunnittelulla taataan, että liikenne päiväkodin parkkipaikalle, ja sieltä pois, onnistuu ilman vaaratilanteita.

Kun kaikki ulkotilojen välineet on suunniteltu päiväkodin käyttöön ja turvatarkastettu, lapset voivat leikkiä niissä turvallisesti ja huoletta. Pihan leikkialueiden osalta tulee myös huomioida eri ikäryhmät, jotta leikkiminen on kaikille turvallista ja mieluisaa. Kun piha-alueet on jaoteltu eri ikäryhmille, ei synny tilannetta, jossa pienet lapset jäisivät vahingossa suurempien jalkoihin.

Sisäilma jatkuvassa seurannassa

Lapset viettävät päiväkodissa aikaa jopa enemmän kuin aikuiset työpaikallaan, joten tilojen terveellisyyden tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Kukaan ei halua lapsensa olevan päivästä toiseen päiväkodissa, jossa on esimerkiksi sisäilmaongelmia.

Sisäilman laatuun pystytään vaikuttamaan paljon sisustusvalinnoilla. Esimerkiksi matoissa varma valinta on liimaamaton mattorakenne. Liimaamaton matto on myös helppo pitää puhtaana ja se kestää hyvin käyttöä.

Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan valvoa ja seurata kiinteistöä, niin että olosuhteet pysyvät koko ajan optimaalisina. Ne tuovat varmuutta siitä, että tilat ovat turvalliset ja terveelliset.

Päiväkodin tilat voidaan kytkeä automaatiojärjestelmään. Automaatiolla voidaan seurata esimerkiksi ilmanvaihdon toimintaa, ilman epäpuhtauksia ja hiilidioksidipitoisuutta. Näin taataan, että lapsille riittää raikasta ilmaa koko päiväksi. Päiväkotiyrittäjälle järjestelmä tarjoaa myös todennettavissa olevaa dataa tilojen sisäilmasta, jos esimerkiksi vanhemmilla on sen suhteen kysymyksiä.

Kiinteistön vesivahinkoriskit voidaan minimoida kotona-poissa -kytkimellä. Päävesisulku ajastetaan katkeamaan niinä aikoina, kun päiväkodin tilat ovat tyhjät. Näin voidaan varmistua, että vesivahinkoja ei synny silloin, kun ei olla paikalla.

Päiväkodin rakentaminen toiminnallisuus edellä

Päiväkodin tilat tulisi suunnitella toiminnallisuutta silmällä pitäen ja päiväkodin tarpeiden mukaisiksi.

Hyvällä suunnittelulla samat tilat voivat saada monia käyttötarkoituksia; esim. nukkumistilassa kaappisängyt voidaan nostaa seinille ja ottaa esiin tarpeen mukaan. Näin ne eivät vie lattiatilaa silloin, kun eivät ole käytössä, ja samaa tilaa voidaan käyttää muihin tarkoituksiin: se voi toimia vaikka liikunta- tai juhlasalina.

Toiminnallisuuden näkökulmasta suunnitellut tilat tarjoavat myös varhaiskasvatuksen ammattilaisille hyvän työpaikan. He voivat huolehtia lapsista turvallisesti ja valvoa heitä helpommin.

Taukotiloista tulisi olla lyhyt matka työpisteelle, jotta tauoista ei hukkaannu aikaa tilojen välillä kulkemiseen.

Jos päiväkodissa on oma valmistuskeittiö, on ergonomialla iso merkitys. Uunit ja kalusteet kannattaa asettaa sellaiselle korkeudelle, ettei ruokaa valmistettaessa tarvitse kumarrella tai tarpeettomasti kurotella.

Puurakentaminen on ympäristöystävällistä

Sen lisäksi, että nykyaikaiset päiväkotitilat ovat terveelliset, niiden tulisi kuormittaa ympäristöä mahdollisimman vähän. Puurakenteiset tilat ovat ympäristöystävällinen vaihtoehto. Niiden rakentamisen ja käytön hiilijalanjälki on pieni.

Ilmanvaihdon automatiikalla parannetaan energiatehokkuutta niin ympäristön kuin kustannustehokkuuden näkökulmasta. Kun ilmanvaihto toimii tarpeen mukaisesti, energiaa ei mene hukkaan.

Päiväkodille oman näköiset tilat

Päiväkotitilojen suunnittelun tulisi aina lähteä liikkeelle tarvekartoituksella ja asiakkaan yksilöllisistä tarpeista. Tärkeää on, että ne on suunniteltu juuri kyseisen päiväkodin mukaan, oli kyseessä sitten tavallinen päiväkoti, vuoropäiväkoti tai teemapäiväkoti.

Tiloissa voivat toistua päiväkodin omat visuaaliset teemat. Värimaailma ja kuvitus saadaan esiin esimerkiksi seinämateriaaleissa, lattiapinnoissa ja kiinteissä kalusteissa.

Parhaat päiväkotitilat tarjoaa rakennusliike, joka on varhaiskasvatuksen tilojen asiantuntija ja toteuttaa jokaisen päiväkodin yksilöllisesti. Kokenut rakentaja myös tuntee alakohtaiset säädökset eikä asiakkaan itse tarvitse murehtia niistä.

Jos päiväkodin rakentaminen vuokramallilla kiinnostaa, ota yhteyttä tai varaa aika kalenterista.