Työntekijöiden tyytyväisyys siirtyy asiakkaisiin

 

Kuvituskuva, Canva

Useita ”Suomen paras työpaikka” -tulostauluja katsoessa miettii helposti, että tällaiset tempaukset ja kisoihin osallistumiset ovat hienoja työantajamielikuvan rakentajia. Tällöin unohtuu usein taustalla hyvän työyhteisön ja sitoutuneen työvoiman todellinen vaikutus – vaikutus kokonaisprosessiin.

Emme ole ottaneet osaa Great Place to Work -kisoihin, koska koemme että työntekijöiden antama tunnustus on meille se kaikkein tärkein. Meillä sitä on mitattu kuukausittain eNPS-arvolla. Erittäin hyvä eNPS (Employee Net Promoter Score) -tulos, kuten Sievi Hyvinvointitilojen saavuttama 93, on usein merkki monista positiivisista tekijöistä yrityksen sisällä. Tyytyväiset työntekijät voivat todellakin vaikuttaa myönteisesti asiakkaiden tyytyväisyyteen ja miten he kokevat palvelukokonaisuuden. Tässä blogissa otimme kuusi kohtaa tarkasteluun, miten me koemme organisaatiossamme tyytyväisten työntekijöiden vaikutuksen koko yrityksen toimintaan.

Tyytyväisten työntekijöiden kuusi olennaista vaikutusta yrityksen toimintaan

1.    Sitoutuneet työntekijät palvelevat paremmin: Kun työntekijät ovat tyytyväisiä ja sitoutuneita, he ovat yleensä motivoituneempia tekemään työnsä hyvin. He pyrkivät tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua, koska he ymmärtävät, että tyytyväiset asiakkaat heijastavat myönteisesti heidän työhönsä ja organisaatioonsa.

2.    Positiivinen työilmapiiri: Korkea eNPS-arvo on merkki terveestä ja positiivisesta työilmapiiristä. Tämä ilmapiiri voi heijastua työntekijöiden ja asiakkaiden väliseen vuorovaikutukseen. Tyytyväiset työntekijät luovat yleensä viihtyisän ympäristön, jossa asiakkaatkin tuntevat olonsa tervetulleiksi.

3.    Tiedonkulku ja yhteistyö: Kun työntekijät ovat motivoituneita ja tyytyväisiä, he ovat todennäköisesti parempia tiimityöskentelyssä ja kommunikaatiossa. Tämä johtaa parempaan yhteistyöhön ja tehokkaampaan tiedonkulkuun organisaatiossa, mikä puolestaan johtaa asiakaspalvelun laadun paranemiseen.

4.    Suosittelukulttuuri: Korkea eNPS-arvo rohkaisee työntekijöitä suosittelemaan organisaatiotaan ystävilleen ja tutuilleen. Tämä suosittelukulttuuri ei pelkästään auta rekrytilanteissa, vaan voi vaikuttaa positiivisesti uusien asiakassuhteiden muodostumiseen ja nykyisten asiakkaiden säilyttämiseen.

5.    Jatkuva parantaminen: Organisaatiot, jotka kiinnittävät huomiota työntekijöidensä mielipiteisiin ja pyrkivät parantamaan työolojaan, voivat myös kehittää palveluitaan ja tuotteitaan vastaamaan paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Tämä edistää parempaa asiakastyytyväisyyttä.

6.    Vähentynyt vaihtuvuus: Tyytyväiset työntekijät ovat todennäköisemmin sitoutuneita organisaatioon ja pysyvät siellä pidempään. Tämä voi vähentää henkilöstön vaihtuvuutta ja varmistaa, että asiakkaat saavat jatkuvasti hyvää palvelua, kun heidän kanssaan työskentelee pitkäaikaisia ja kokeneita työntekijöitä.

Kokonaisuudessaan koemme, että Sievi Hyvinvointitilojen erittäin korkea eNPS-arvo on merkki siitä, että panostamme oikealla tavalla työntekijöidemme tyytyväisyyteen, ja tämä vaikuttaa myönteisesti myös asiakkaidemme tyytyväisyyteen. Tyytyväiset työntekijät ovat usein avainasemassa rakentamassa vahvaa asiakassuhdetta ja parantamassa organisaation mainetta. Tämä voi myötävaikuttaa parempaan liiketoiminnalliseen menestykseen pitkällä aikavälillä.

Miten teillä mitataan työntekijöiden tyytyväisyyttä?