Sievi Group Oy on laskenut yritystoimintansa nykyisen hiilijalanjäljen ja asettanut tavoitteet päästäkseen hiilineutraaliksi vuoteen 2032 mennessä

Sievi Group Oy on laskenut oman hiilijalanjälkensä yhdessä Reforest Finland Oy:n kanssa. Laskenta on tehty noudattaen GHG-raportointistandardia ja mukaan on laskettu kaikki päästöt, joihin yritys pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan. Hiilijalanjäljen yksikkö on laskennassa hiilidioksidiekvivalentti, jossa eri kasvihuonekaasujen ilmastoa lämmittävä vaikutus on yhteismitallistettu vertailtavaan muotoon.

Minkälainen on nykytilanne?

Sievi Groupin hiilijalanjälki oli vuonna 2020 noin 640 CO2e tonnia. Siitä noin neljännes koostui konsernin omien ajoneuvojen polttoaineen kulutuksesta, neljännes yrityksen ostamasta sähkö-, lämpö- tai viilennysenergiasta, ja noin puolet muista yritystoiminnan päästöistä. Muita päästöjä syntyy esimerkiksi työmatkaliikenteestä, työmatkustuksesta sekä logistiikasta ja jätteistä.

Miten tavoitteeseen päästään?

Laskelman pohjalta Sievi Group on tehnyt hiilitiekartan, joka tähtää hiilineutraaliuteen vuonna 2032. Ensimmäinen tavoite on asetettu vuodelle 2026. Silloin tavoitellaan -30 % päästövähennystä. Seuraava tavoite on asetettu vuodelle 2030. Silloin vähennystavoite on -60 % vuoden 2020 tasosta. Tavoitteet ovat Reforest Finlandin asiantuntijoiden tarkistamia. Verrokkilaskelmat ja tavoitteiden seuranta on aikataulutettu vuosille 2024 ja 2028.

Vuoden 2026 päästövähennystavoitteisiin päästäkseen Sievi Group on määrittänyt toimenpiteet hiilijalanjäljen vähentämiseksi. Tavoitteisiin päästään, kun biodieseliä käytetään 50 % asennusautoissa, toimitilojen sähkö on 50 % uusiutuvaa energiaa ja logistiikassa biodiesel on 25 % käytössä. Työmatkustamisen päästöjä vähennetään 50 % suosimalla etäkokouksia, kestäviä matkustustapoja ja majoituspaikkoja. Lisäksi työmatkoista 30 % kuljetaan julkisilla kulkuneuvoilla, kävellen tai pyöräillä.

”Haluamme toimia kestävän rakentamisen edelläkävijänä. Hiilineutraaliuden tavoittelu on tärkeä askel ekologisemman liiketoiminnan edistämiseksi. Olemme konsernina sitoutuneet tekemään tarvittavat muutokset, jotta nämä asetetut tavoitteet saavutetaan. Samalla haluamme omalla toiminnallamme näyttää esimerkkiä muillekin alan toimijoille. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on yksi konsernimme tärkeimmistä arvoista”, kertoo konsernin toimitusjohtaja Juha-Matti Silver.