Olet innoissasi aloittanut hoivarakentamisen projektin, mutta samalla voi mieleen hiipiä pelko, miten projekti pysyy sovitussa aikataulussa. Viivästykset vaikuttavat liiketoimintaan merkittävästi ja aikataulussa pysyminen onkin yksi suurimpia turhautumisen aiheita rakennushankkeissa ja samalla yksi suuri mittari projektin onnistumisessa. Tämä on valitettavasti tuttu pelko monille hoivarakentamisen parissa työskenteleville, mutta onneksemme olemme Sievi Hyvinvointitiloilla onnistuneet kiitettävästi siinä, että kohteemme ovat valmistuneet sovitussa ja suunnittelussa ajassa.

Tässä blogissa jaamme muutaman oman vinkkimme sekä omia käytäntöjämme, joilla voit pitää projektin aikataulun kurissa ja välttää turhautumisen.

  1. Realistinen suunnittelu alusta alkaen: Aikataulun luomisessa tärkeintä on varmistaa, että aikataulu on realistinen. Älä aliarvioi tarvittavaa aikaa eri vaiheisiin, kuten suunnitteluun, lupaprosessiin, materiaalien toimituksiin, rakentamiseen ja viimeistelytöihin. Hankkeissa saattaa tulla melko odottamattomiakin viivästyksiä ja siksi on hyvä valita kumppani, jolla on useampi hanke taustalla, jotta he tuntevat tehtävänsä ja voivat luoda realistisen aikataulun.
  2. Avoin kommunikaatio: Kommunikointi on avainasemassa projektin aikataulun hallinnassa. Säännöllisiä tapaamisia kaikkien osapuolten kanssa on pidettävä läpi projektin ja mahdolliset viivästykset tai muut aikatauluun vaikuttavat haasteet on syytä käydä läpi heti, kun sellaisia ilmenee. Mitä avoimempi kommunikaatio on, sitä paremmin pystytään yhdessä ratkaisemaan ongelmat ja välttämään epätietoisuus ja ristiriidat. Avoimuuden vuoksi meillä on otettu jo jonkin aikaa sitten käyttöön sähköinen ns. ATT eli All The Time -dokumentaatio, millä voidaan varmistaa, että kaikki hankkeen aikana syntyneet dokumentit ovat kätevästi löydettävissä yhdestä paikasta.
  3. Resurssien hallinta: Varmista, että työmaalla on riittävästi resursseja mm. työvoimaa, käynnissä olevan työvaiheen materiaalit ja tarvittavat laitteet sekä varautuminen seuraaviin työvaiheisiin. Huolellinen suunnittelu ja resurssien hallinta auttavat välttämään pullonkauloja, jotka voivat aiheuttaa viivästyksiä. Meillä Sievi Hyvinvointitiloilla kokonaisuus on rakennettu alusta pitäen siten, että koko arvoketju on omissa käsissämme. Näin resurssien allokointi ja hallinta on myös oikeanlaista.
  4. Joustavuus: Vaikka suunniteltu aikataulu on rakennushankkeen selkäranka, on myös tärkeää olla joustava. Odottamattomia asioita voi tapahtua, ja on tärkeää osata sopeutua niihin nopeasti ja tehokkaasti. Jos hankkeessa tapahtuu muutoksia vaikkapa asiakkaan toimesta, muutokset pitää käsitellä välittömästi. Tekstissä aikaisemmin mainittu avoin kommunikaatio yhdistyy tähän saumattomasti.
  5. Laadunvarmistus: Rakentamisen laatu ei saa kärsiä kiireestä. Varmista, että työ tehdään oikein ensimmäisellä kerralla välttääksesi korjaukset ja takaiskut myöhemmin projektin aikana. Meillä, Sievi Hyvinvointitiloilla, on käytössä laadunvarmennukseen oma työkalunsa: Laatudokumentti. Tämä on käytännössä kattava käsikirja, joka sisältää kaikki projektin työvaiheet ja niiden rinnalla tarkistuslistoja sekä laajan kuva-aineiston, varmistaaksemme, että korkeat laatuvaatimuksemme täyttyvät myös ”seinäpintojen sisäpuolella”.
  6. Hyödynnä teknologiaa: Nykyaikaiset työkalut ja teknologiset ratkaisut voivat auttaa sinua hallitsemaan projektia, auttamaan aikataulussa pysymistä ja varmistamaan rakennushankkeen laatua entistä paremmin. Esimerkiksi rakennusohjelmistot ja projektinhallintatyökalut voivat auttaa seuraamaan edistymistä ja hallitsemaan tehtäviä tehokkaasti. Itse uskomme vahvasti teknologian ja oikeiden, ajan saatossa hiottujen toimintatapojen auttavan meitä pysymään yhteisessä aikataulussamme. Käytämme koko projektin ajan Builderhead -projektinhallintatyökalua sekä erillistä dokumentointiohjelmaa hyödyntääksemme teknologian suomia mahdollisuuksia ketterään rakentamiseen ja tiedon jakamiseen.

Viivästykset hoivarakentamisessa ovat aina jollakin tavalla pettymys, mutta ne eivät välttämättä ole väistettävissä. Oikeilla strategioilla ja suunnitelmilla voimme pitää projektin aikataulussa ja minimoida turhautumisen sekä työmaalla että asiakkaalla. Muista, että jokainen ratkaistu ongelma tarjoaa mahdollisuuden oppia ja parantaa onnistumista tulevissa hankkeissa.