Uusien hoivatilojen rakentaminen perinteiseen tapaan edellyttää kunnalta paljon resursseja. Siksi suosiotaan on kasvattanut hoivatilojen rakennuttaminen vuokramallilla, sillä se tarjoaa kunnalle mahdollisuuden saada käyttöönsä sen tarpeisiin suunnitellut uudet tilat ilman suurta investointia.

Tässä blogikirjoituksessa käymme läpi, mitä hyötyjä rakentaminen vuokramallilla tarjoaa julkisen puolen toimijalle ja mitä se käytännössä tarkoittaa.

Mitä on vuokramallilla rakennuttaminen?

Yksinkertaisuudessaan vuokramallilla rakentaminen tarkoittaa sitä, että hankevalmisteluista, suunnittelusta, rakennusluvista ja sanalla sanoen koko rakennusprojektista valmiin kohteen luovutukseen vastaa rakennusliike ja kiinteistön tilaaja tulee valmiisiin tiloihin vuokralle. Tilat suunnitellaan asiakkaan toiveiden mukaisiksi. Asiakas saa uudet ja tarpeidensa mukaiset tilat käyttöönsä ilman suuria investointeja ja yhdellä sopimuksella sovituksi vuokra-ajaksi.

Vuokramallin hyötyjä kunnalle

  • Työllistää kuntaa vähemmän kuin perinteinen rakennusprojekti.
  • Ei vaadi suuria investointeja.
  • Tilojen käyttö on joustavaa.
  • Rakentamisen ja kiinteistön ylläpidon arvonlisäverot on mahdollista saada takaisin kuntapalautuksena.
  • Kunta saa ajanmukaiset ja laadukkaat tilat nopeasti käyttöönsä.
  • Kiinteistöllä tarjottavat palvelut kunta voi tuottaa itse tai palvelutuotanto voidaan ulkoistaa. Kunta voi tarpeen mukaan kilpailuttaa tiloissa toimivan palveluntarjoajan vuokrakauden aikana.
  • Kunnalla ei ole vastuuta kiinteistön peruskorjauksista.
  • Vuokrakauden päätyttyä kunnalla ei ole vastuuta kiinteistön jatkokäytöstä.

Työllistää kuntaa vähemmän

Perinteisesti julkisen puolen rakennushankkeissa kunnalla on projektivastuu ja se on tiiviisti mukana projektin johtamisessa, mikä työllistää kunnan omia työntekijöitä. Vuokramallissa kunnalla sen sijaan ei ole velvoitteita rakennusprojektin johtamisesta, rakentamisesta, rahoituksesta ja valvonnasta. Kohteet toteutetaan avaimet käteen -periaatteella. Rakennusprojekti siis vaatii paljon vähemmän resursseja kunnalta itseltään.

Vuokramallilla rakennettaessa kunta on toki mukana määrittelemässä tilojen ja tontin käyttöä sekä osallistuu suunnitteluun ja hankkeen etenemiseen. Näin varmistetaan tilojen vastaavan tilaajan todellisia tarpeita. Perinteiseen urakkapohjaiseen rakentamiseen liittyviä vastuita projektin johtamisesta kunnalla ei kuitenkaan ole, vaan projektin johtaminen on vuokrakohteen rakentajan vastuulla.

Rakentaminen ei vaadi suurta investointia

Vuokramallissa kunta alkaa maksaa vuokraa vasta, kun tilat luovutetaan sen käyttöön. Perinteisessä rakentamisen mallissa kustannukset alkavat juosta jo suunnitteluvaiheessa.

Riski aikataulun venymiseen ja kustannusarvioiden ylitykseen on usein perinteisissä rakennushankkeissa korkea. Vuokramallissa kustannukset ovat ne, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu, ja tilat luovutetaan tilaajan käyttöön sovittuna ajankohtana.

Sopimuksessa on lyöty lukkoon aikataulu ja kustannukset. Kun hintataso on sovittu, siihen ei tule enää muutoksia. Samoin valmiit tilat sitoudutaan antamaan hankkeen tilaajan käyttöön sopimuksessa määrättynä päivämääränä. Koko rakennusprojektin kokonaisaikataulu on huomattavasti nopeampi verrattuna perinteiseen malliin.

Vuokramallissa rakentamiseen ja kiinteistön ylläpitoon sitoutuvat arvolisäverot on myös mahdollista saada takaisin kuntapalautuksena.

Ei yllättäviä kustannuksia

Kun hoivatilat rakennetaan vuokramallilla, vuokrasopimuksessa määritellään selkeästi rakennettavat tilat, kalusteet, materiaalit sekä vuokrauskäytännöt koko vuokra-ajalle. Kaikki erillishankinnat ovat projektissa minimissään.

Tilat tehdään loppuun saakka valmiiksi sovitussa aikataulussa ulkotiloja ja kiinteitä kalusteita myöten. Vain irtokalusteet jäävät tilaajan itsensä hankittaviksi.

Peruskorjaukset ja jatkokäyttö ovat kiinteistön omistajan vastuulla

Yksi keskeinen vuokramallilla rakentamisen etu on, että tilaaja sitoutuu niihin vain sovituksi ajaksi. Vuokra-aika sovitaan aina hankekohtaisesti.

Vuokrakauden loputtua kunnan vastuu tiloista päättyy. Jos tilat eivät enää vastaa tarpeita, kunnan ei tarvitse huolehtia niiden jatkokäytöstä. Kohde on aina tehty rakennusajankohtansa vaatimusten mukaiseksi, mutta ajan kuluessa vaatimukset usein muuttuvat. Jos vuokra-aika on esimerkiksi 20 vuotta, sen aikana kiinteistöön tulee myös vähitellen luonnollista kulumaa, ja ennen pitkää edessä ovat peruskorjaukset.

Jos hoivatilat ovat kunnan omistuksessa, kunta on sitoutunut kiinteistöön ja peruskorjauksiin koko kiinteistön elinkaaren ajaksi, vaikka tilat eivät enää vastaisi kunnan tarpeita esimerkiksi teknisiltä ominaisuuksiltaan tai sijainniltaan.

Vuokramallissa kunnan ei tarvitse miettiä vuokrakauden jälkeen, mitä kiinteistöllä tehdään. Samoin kaikki peruskorjaukset ovat kiinteistön omistajan vastuulla eikä vuokralaisen tarvitse murehtia niistä.

Mahdollisuus kilpailuttaa toimija

Vuokrakauden aikana kiinteistön käyttö on myös joustavaa. Jos kunta haluaa esimerkiksi tiloihin yksityisen toimijan, se voi kilpailuttaa palveluntuottajat. Eli vuokrasopimuksella kunta ei sitoudu siihen, että se tuottaisi koko vuokrakauden ajan palvelun itse, vaan tiloissa voi toimia myös yksityinen palveluntuottaja.

Kiinteistöä ja palveluntuottajaa koskevat asiat pysyvät näin erillään, mikä mahdollistaa joustavat ratkaisut ja tarjoaa paikallisille toimijoille mahdollisuuden tuottaa palveluita kunnalle.

Tarpeen mukaiset laadukkaat tilat

Vuokramallilla kunnan on ennen kaikkea mahdollista saada käyttöönsä tarpeisiinsa suunnitellut laadukkaat ja modernit tilat ilman suuria investointeja.

Sievi Hyvinvointitilat on erikoistunut hoivarakentamiseen ja rakentaa kaikki kohteet vuokramallilla sekä avaimet käteen -periaatteella. Rakennetut kohteet ovat myös takuun alaisia.

Jos haluat keskustella hoivatilojen rakentamisesta vuokramallilla, ota yhteyttä tai varaa kalenterista aika keskustelulle.